מדברים עברית

רכישות ומכירות של עסקים

סחר בינלאומי, רישוי, סימני מסחר והפצה

הקמת עסקים, עסקאות, חוזים וייעוץ עסקי

הסכמי בעלי מניות ושותפות

תביעות עסקיות

צוואות ונאמנויות

נדל”ן מסחרי ומגורים